Vakt telefon

Har glasset i vinduet eller døren knust utenom våre åpningstider og du trenger rask hjelp med sikkring?

Da kan du ringe 944 34 850 så hjelper vi deg!

Avfallshåndtering

Avfallet sortert og levert til det kommunale avfallsmotaket. Det er spesielt viktig at isolerglass blir sortert på riktig måte da dette ofte behandles som farlig avfall.